Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Quý Mão!

Mỗi khi ở biển Đông bão nổi Bão đang di chuyển tới miền Trung Đà Nẵng nằm ở trong vùng Trên đường cơn bão hoành hành tràn qua…

Đinh Bộ Lĩnh ở Đại Hoàng Ngày nay thuộc xã Gia Phương, Ninh Bình1 Tuổi thơ lắm nỗi gian truân2 Phụ thân mất sớm, mẫu thân khổ…

Lê Hoàn tài đức vẹn toàn Tinh thông quân sự, vững vàng binh nhung Là quan Thập đạo tướng quân Đánh nam dẹp bắc vang lừng chiến công Tống triều hung bạo, cuồng ngông Mưu toan xâm chiếm núi sông Hồng Bàng Nhằm khi vận…

Ai nấy dâng trào xúc động khi nghe người CCB già đọc lại lá thư của Chị Nguyễn Thị Xuân Mai (Trung đội trưởng Trung đội nữ Lê Thị Hồng Gấm) gửi cho ông trước ngày đi chiến đấu đầu năm 1973. Trong trận…