Gương điển hình

Thời gian qua, các cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ phường An Hải Tây, quận Sơn Trà đã tích cực vận động các nguồn…