Phụ nữ Đà Nẵng thời đại mới

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp thành phố phối hợp cấp ủy cùng cấp triển khai nhiều giải pháp tạo nguồn phát triển…